ОТТЕГЛЕНА:Доставка и монтаж на климатици

„Доставка и монтаж на климатици за  детски градини, детска ясла и Общинска библиотека-Свиленград”

 

Уникален номер на информацията за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка: 9080133

 

 

Друга информация

27.08.2018 16:05:16

Обява

27.08.2018 15:56:54

Документация

27.08.2018 15:56:54