Доставка на LED осветителни тела за улично осветление и часовници за ОП БО

„Доставка на LED осветителни тела за улично осветление и часовници за управление на улично осветление за нуждите на ОП БО гр.Свиленград”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9098684

 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

12.05.2020 15:28:41

Документация

12.05.2020 15:28:41