Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации по проект BG05MОР001-1.052-0001

„Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации по проект  BG05MОР001-1.052-0001 „Младите хора в община Свиленград - активни участници на пазара на труда”, финансиран по ОП „РЧР”

 Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9098544

 

 

Друга информация

07.05.2020 10:31:16

Обява

07.05.2020 13:30:01

Документация

07.05.2020 13:30:01