Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект Патронажна грижа

Доставка на обзавеждане и оборудване”

по проект BG05M9OP001-2.040-0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9099365 

Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен!!!!

Друга информация

09.06.2020 16:13:13

Обява

09.06.2020 16:09:00

Документация

09.06.2020 16:21:35