Извършване на ДДД за периода 2020 – 2021г.

„Извършване на дезинсекция и  дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград и абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция  и дератизация за Общинска администрация, Исторически музей, ВРБ „Дейност Детски градини, Детска ясла и Здравни Кабинети”, Дейност „Социални услуги”  и Дейност „Спорт и туризъм” – гр.Свиленград за периода 2020 – 2021 г.”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9097081

 

 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

06.03.2020 11:42:28

Документация

06.03.2020 11:42:28