Извършване на услуга с автокран и транспортно средство с платформа

„Извършване на услуга с автокран и транспортно средство с платформа за преместване на гаражни клетки на територията на гр.Свиленград”

 Уникален номер в АОП на информацията за публикуваната в профила на купувача обява: 9081244

Първоначалният  срок за получаване на оферти е удължен! 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

26.09.2018 16:15:17

Документация

26.09.2018 16:15:17