Протоколи и доклади

Тук се публикува протокола за получаване, разглеждане  и оценка на офертите и за класирането на участниците.