Протоколи и доклади

Тук се публикува протокола за получаване, разглеждане  и оценка на офертите и за класирането на участниците.

Заглавие Дата Файл
Протокол 2018-05-30 11:22:21 Изтеглете файл