„Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2018 година”

„Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2018 година”

 

Уникален номер на информацията за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка: 9073923 

Срокът за получаване на оферти е удължен.

 

 

 

 

Друга информация

09.03.2018 16:21:46

Обява

09.03.2018 16:21:46

Документация

09.03.2018 16:21:46