Ремонт, свързан с полагане на нова бетонова настилка в двора на ДГ "Слънце"-удължен е срокът за получаване на оферти

Уникален номер на поръчката в АОП: 9078036 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

28.06.2018 11:13:09

Документация

28.06.2018 11:13:09