Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

СМР – Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ”Детелина” - Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен

Уникален номер на поръчката в АОП: 9078038 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

02.07.2018 13:00:01

Документация

02.07.2018 13:00:01