Февруари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

ОТТЕГЛЕНА-СМР на беседка,на детска къщичка и ограда в двора на ДГ Радост, гр. Свиленград по проект на МОСВ и ПУДООС

ОТТЕГЛЕНА - СМР свързани с доставка и монтаж на беседка,на детска къщичка със занимателни игри и ограда в двора на ДГ „Радост“, гр. Свиленград, финансиран по проект „Земята – наша къщурка зелена“ по Национална кампания „За чиста околна среда-2019г. на МОСВ и ПУДООС 

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9089926

Първоначалния срок за подаване на офертите е удължен!

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

04.07.2019 11:21:00

Документация

04.07.2019 11:21:00