Услуги по застраховане на имуществени интереси

„Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ – Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Исторически музей Свиленград, включващо: сключване на застраховка „Каско” и „Злополука на местата” на автомобилите; сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите; имуществено застраховане на сградите, които са публична и частна общинска собственост и съоръжения общинска собственост, зелени площи и гори; сключване на застраховка „Оборудване” в т.ч. на електротехника и компютърна техника – 2018 – 2019 година”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9081534

Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен!!

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

04.10.2018 14:15:41

Документация

04.10.2018 14:15:41