Услуги по застраховане на неимуществени интереси

Предоставяне на услуги по застраховане на неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”,Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Исторически музей Свиленград включващо: сключване на застраховка „Злополука” на служителите и застраховка „Обща гражданска отговорност” за 2018-2019

 

Уникален номер на поръчката в АОП: 9081529

Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен!!

Обява

04.10.2018 16:05:37

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Документация

04.10.2018 14:19:23