Февруари 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Договори и споразумения

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички приложения от офертата на класирания на първо място участник (чл. 101е, ал. 1 ЗОП).

Заглавие Дата Файл
Договор за 2-ра обособена позиция 2020-07-20 15:47:13 Изтеглете файл
Мрашрутно разписание №26203 2020-07-20 13:48:59 Изтеглете файл