Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА  РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И  ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ИЗГОТВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.8б от ЗОП.

 

 

Документи
Вътрешни правила от 01.10.2014 г. 2014-10-01 15:32:00 Изтеглете файл